ML ELEVATORS

ASHENSOR MALLRASH

ASHENSOR

MODERNIZIM ASHENSORASH

INSTALIME TË REJA

PLATFORMA NGRITËSE

PROJEKTE- STUDIMET E FIZIBILITETIT- PRODHIM

PRODUKTET TONA
ZYRA JUAJ:

ML Elevators vepron për projektimin, prodhimin, menaxhimin dhe planifikim logjistik dhe transportit të dedikuar të ashensorëve, platformave ngritëse dhe sistemeve të reja, duke ndjekur çdo fazë lidhur me porosinë, menaxhimin e saj dhe dorëzimin e sistemit si dhe shërbimin pas çdo shitjeje.

Shërbimet tona përdorin teknologjitë më të mira dhe më të përparuara për të krijuar sisteme moderne, të sigurta dhe funksionale.

QELLIMI YNE

ML Elevators ka për qëllim zgjerimin në tregun vëndas, duke ofruar një game të plotë produktesh dhe shërbimesh në sektorin e ashensorëve.

Në veçanti, kompania jonë ndjek të gjitha fazat nga dizajni i ashensorëve dhe sistemeve ngritës, tek prodhimi dhe menaxhimi i porosisë deri në marrëdhëniet pas shitjes.

ML Elevators është një mjet orientues në procesin e blerjes së sistemeve të plota: ne projektojmë dhe prodhojmë sisteme të detajuar të ashensorëve të përshtatura me kërkesat e klientit.

Ne jemi departamenti juaj profesional i dizajnit, blerjes dhe logjistikës, shumë i specializuar në këtë sektor.

Drejtohen tek ne operatorë dhe kompani ashensorash, arkitektë, instalues ​​të sistemeve të ngritjes dhe ndërtues për të cilët ne kryejmë projekte dhe studime fizibiliteti, ofrojme preventiva të detajuar me përpunim kompjuterik.

ASHENSORISTAT

INSTALUES

ARKITEKT

NDËRTUES

"Përtërit për të ruajtur dhe përmirësuar"

ML Elevators vepron si një pikë takimi midis një grupi prodhuesish të pjesëve përbërse dhe kompanive të ashensorëve që në të vërtetë krijon një grup të fortë blersish me fuqi të lartë negocimi.

SI PUNOJMË

ML Elevators realizon ashensorë plotësisht të personalizuar, duke kombinuar përvojën e saj me nevojat specifike të klientëve.

Fuqia e kompanisë është tek ekipi qe projekton sisteme me dimensione dhe karakteristika jashtë standarteve.

ML Elevators ndjek procesin e instalimit të sistemeve gjithmonë në përputhje me rregullat dhe normativat në fuqi.

Përdorimi i një game të gjerë materialesh bën të mundur krijimin e një design të brendshëm të veshjeve të kabinës dhe dyerve në çdo kat në përputhje me ndërtesën dhe hapësirën përreth.

Procesi i projektimit që ndjek ML Elevators për të kryer faza të ndryshme të punës përbëhet nga:

 • STUDIMET

  STUDIMI I FIZIBILITETIT DHE PREVENTIV Si pjesë e dizajnit, ML Elevators merret me analizën dhe vlerësimin sistematik të karakteristikave, kostove dhe rezultateve të mundshme të projektit të ashensorit. Duke funksionuar në përputhje të plotë me standardet aktuale të sigurisë, projektet tona paraprihen gjithmonë nga një studim i fizibilitetit specifik dhe një vlerësim i detajuar i punës që do të kryhet.

 • PRODHIMI

  PROJEKTI DHE RAPORTI TEKNIK ML Elevators merret me shërbime të dizajnimit të sistemeve te ulje-ngritëse si për njësitë private ashtu edhe për ato publike. Raporti teknik ilustron karakteristikat e impiantit, certifikatat, analizat e rrezikut të kavove duke vënë në dispozicione manualet për instalimin, përdorimin dhe mirëmbajtjen. Raporti teknik dhe i dizajnit shoqërohet me një skice të përgjithshme të ashensorit.

 • MENAXHIMI

  MENAXHIMI I POROSISE TEK FURNIZUESIT ML Elevators kujdeset për ndjekjen e çdo faze të menaxhimit të porosisë dhe për marrëdhëniet me furnitorët e ndryshëm që bashkëpunojnë me realizimin e projektit përfundimtar. Klienti do të marrë konfirmimin e porosive të furnizimit te mallit të mbledhur dhe të detajuar.

 • PAS SHITJES

  ML Elevators në fund kujdeset për ndjekjen dhe koordinimin e të gjitha operacioneve që lidhen me dorëzimin në vend dhe fazat e transportit të produktit të zgjedhur nga klienti. Ai gjithashtu ofron një shërbim të dedikuar pas shitjes për të rritur kënaqësinë e klientit.

EKSPERIENCA

ML Elevatros është një kompani e përbërë nga staf me tridhjetë vjet përvojë teknike dhe tregtare të fituar në sektorin e ashensorit dhe pjesët përbërëse të tij.ù

Aktiviteti i kompanisë është përqendruar, gjatë viteve, mbi të gjitha, në ndërtimin e sistemeve speciale që kanë konsoliduar gjithnjë e më shumë përvojën teknike dhe profesionalizmin e dizajnit. Në fakt, konkurrenca funksionon thjesht në standard, ML Elevators ka aftësinë e dizajnit për të nxjerrë nga hapësirat më të pamundura dhe të ngushta zgjidhje optimale dhe comfort.

INOVACIONI

Sistemet  ML Elevators MRL të pajisura me inverter të gjeneratës së re janë në ballë për sa i përket kursimit të energjisë përmes rikuperimit dhe ruajtjes së energjisë. Zgjidhjet tona do t’ju ndihmojnë të krijoni një dizajn unik të kabinës, me materiale inovative dhe ndriçim me efekt edhe për ambiente ku vështirë do të kishit menduar të gjeni një zgjidhje te zgjuar.

KONKURRENCËS

Produktet të realizuar nga profesionistë të ML Elevators janë produkte të veçanta për instaluesit e ashensorëve, të dizajnuara me prove dhe garanci mekanikë inovative të testuar.

Një politikë tregtare e bazuar në mbështetjen e operatorit të ashensorit me produkte të tregut të lirë që instalohen dhe mirëmbahen lehtë. Të jemi konkurrues është një vlerë e shtuar për ne që synon vetëm kënaqësinë e klientëve që u drejtohen profesionistëve tanë.

PROFESIONALIZMI

ML Elevators mund t’ju ofrojë një gamë të plotë ashensorësh dhe ashensora mallrash hidraulikë dhe elektrikë, me ose pa dhomë makinerish, ashensorë me grope dhe hapesiren e headroom te reduktuar dhe platforma te ngritjes. Përvoja jonë tridhjetë vjeçare dhe besimi i klientëve që kemi akumuluar gjatë viteve, bëjnë që  ML Elevators të jetë një referencë për kompanitë e ashensorëve dhe profesionistët në sektor që duan të krijojnë një produkt me cilësi të lartë.

EKSPERIENCA

ML Elevatros është një kompani e përbërë nga staf me tridhjetë vjet përvojë teknike dhe tregtare të fituar në sektorin e ashensorit dhe pjesët përbërëse të tij.

 

Aktiviteti i kompanisë është përqendruar, gjatë viteve, mbi të gjitha, në ndërtimin e sistemeve speciale që kanë konsoliduar gjithnjë e më shumë përvojën teknike dhe profesionalizmin e dizajnit. Në fakt, konkurrenca funksionon thjesht në standard, ML Elevators ka aftësinë e dizajnit për të nxjerrë nga hapësirat më të pamundura dhe të ngushta zgjidhje optimale dhe comfort.

INOVACIONI

Sistemet  ML Elevators MRL të pajisura me inverter të gjeneratës së re janë në ballë për sa i përket kursimit të energjisë përmes rikuperimit dhe ruajtjes së energjisë.

Zgjidhjet tona do t’ju ndihmojnë të krijoni një dizajn unik të kabinës, me materiale inovative dhe ndriçim me efekt edhe për ambiente ku vështirë do të kishit menduar të gjeni një zgjidhje te zgjuar.

KONKURRENCËS

Produktet të realizuar nga profesionistë të ML Elevators janë produkte të veçanta për instaluesit e ashensorëve, të dizajnuara me prove dhe garanci mekanikë inovative të testuar.

Një politikë tregtare e bazuar në mbështetjen e operatorit të ashensorit me produkte të tregut të lirë që instalohen dhe mirëmbahen lehtë. Të jemi konkurrues është një vlerë e shtuar për ne që synon vetëm kënaqësinë e klientëve që u drejtohen profesionistëve tanë.

PROFESIONALIZMI

ML Elevators mund t’ju ofrojë një gamë të plotë ashensorësh dhe ashensora mallrash hidraulikë dhe elektrikë, me ose pa dhomë makinerish, ashensorë me grope dhe hapesiren e headroom te reduktuar dhe platforma te ngritjes.

Përvoja jonë tridhjetë vjeçare dhe besimi i klientëve që kemi akumuluar gjatë viteve, bëjnë që  ML Elevators të jetë një referencë për kompanitë e ashensorëve dhe profesionistët në sektor që duan të krijojnë një produkt me cilësi të lartë.

SELIA OPERACIONALE Autostrada Tir-Dr, km26 Kapanoni me n° Pasurie 59/80 Shijak, Durrës

Tel.fiks: +355 52706231

I realizuar nga Briciole Digitali  Web Design & Webmaster Andrea Fontana CONTROL-N

ITA