Preventive

Kontaktoni ML Elevators për një vlerësim të detajuar që specifikon llojin e sistemit, të dhënat dhe përfundimet e kabinave dhe dyerve.

KERKONI NJE PREVENTIVE

ML Elevators ju disponon të kërkoni një vlerësim të detajuar sipas llojit të sistemit, përfundimeve të kabinave dhe dyerve dhe të dhënave teknike të sistemit të kërkuar. Ju do të kontaktoheni sa me pare nga zyra teknike e Kompanisë.

  Tipi i sistemit që kërkoni

  TË DHËNAT E SISTEMEVE

  KAPACITETI OSE PËRMASA E KABINËS *
  PËRMASA E SIPERFAQES *
  NUMËRI I NDALESAVE *
  NUMËRI I SHËRBIMEVE *
  NUMËRI I HYRJEVE NË KABINE *
  SHPEJTËSI E KABINËS *

  FINITURA I KABINAVE DHE I DYERVE

  SHËNIME

  EMRI I BIZNESIT
  Emri (DOMOSDOSHËM)
  ADRESA
  QYTET
  NUM. POSTAL
  E-mail (DOMOSDOSHËM)
  TELEFON

  Për më shumë informacion mbi përpunimin e të dhënave dhe PRIVACY POLICY.

  SELIA OPERACIONALE Autostrada Tir-Dr, km26 Kapanoni me n° Pasurie 59/80 Shijak, Durrës

  Tel.fiks: +355 52706231

  I realizuar nga Briciole Digitali  Web Design & Webmaster Andrea Fontana CONTROL-N