Ashensora

PRODUKTET

Ashensorë Gearless dhe elektrik tradicionale

ML Elevators mund të furnizojë të gjithë gamën e SISTEMEVE ME KAVO MRL GEARLESS me specifikimet e mëposhtme:

  • nga 150 në 5000 kg
  • shpejtësi deri në 2.00 m / sek.

Ai gjithashtu furnizon sisteme me kavo MONOFASE nga 250Kg deri në 630 Kg.

Për RINOVIMET dhe RIPËRBËRJET ML Elevators furnizon sisteme tradicionale çikrikësh me makina nga prodhuesit më të mirë italianë.

Sisteme me kavo MRL Junior

Kapaciteti max 250 kg me grope dhe hapësirë të ulët gjiatsisë. Gjithashtu njëfazorë

KAPACITETI MAX RRUGA AKTIVE MAX SHPEJTESIA FUQIA E MOTORRIT FURNIZIMI ENERGJITIK STRUKTURA MINIMALE E JASHTME

250 Kg

30 M

1 m/sec

1,8 - 2,2 kW

220 V Monofase

380 V Trifase

700 mm

MRL Junior plotëson të gjitha kërkesat për futjen e ashensorëve të rinj të teknologjisë së lartë në hapësira të kufizuara, shpesh diktuar nga nevojat arkitektonike të ndërtesave historike në qendrat antike urbane.

  • MRL Junior është një produkt specifik që kërkon të mbaj se bashku optimizimin e hapësirës me përdorimin e teknologjisë së lartë të motorëve gearless.
  • Mund të instalohet nëpër shkallë shumë të ngushta me një montim të thjeshtë dhe të shpejtë që kufizone punimet murale, siç janë prerjet e shkallëve.
  • Përmbanë harxhimin e energjisë (1.8 kW – 7Ampere) në një masë më të madhe sa më e lartë është rruga aktive.
  • Ka një shpejtësi të lartë (deri në 1 m / sek) e kombinuar me izolim akustike ekstremë.
  • Mund të furnizohet me një tension njëfazor 220 volt.
  • Nuk kërkon një dhomë makinerie ose një kabine të dhomës së makinerisë si pasoje eliminohet vendi për kalimin e tubave.
  • Ndarjet në STRUKTUR METALIKE mund të realizohen në mënyra të ndryshme dhe me një fleksibilitet të madh në zgjidhjen më të përshtatshme për integrimin perfekt të ashensorit në ndërtesë.

SELIA OPERACIONALE Autostrada Tir-Dr, km26 Kapanoni me n° Pasurie 59/80 Shijak, Durrës

Tel.fiks: +355 52706231

I realizuar nga Briciole Digitali Web Design & Webmaster Andrea Fontana CONTROL-N

ITA