Kabinat

PRODUKTET

Kabinat dhe Kornizat

Në bashkëpunim me prodhuesit më të mirë të kabinave në Itali, ML Elevators ka hartuar dhe ndërtuar një linjë stendash të dedikuara ekskluzivisht për klientët e saj.

Kabina e ashensorit ML Elevators ofrohet në katër modele kryesore që korrespondojnë me katër linja të ndryshme të dizajnit dhe përfundimeve:

LINJE CLASSIC- KABINA BLUMA

LINJE ELEGANCE-KABINA KALIKA

LINJE LUXORY- KABINA LIKO

LINJE SUPERIOR – KABINA GEMMA

Të katër modelet mund të vendosen me të gjitha materialet dhe ngjyrat në katalog dhe të përbëhen sipas kërkesës me konfigurimet e ndryshme të pasqyrës, murit panoramik, parmakut dhe tavanit.
Kabinat ML Elevators ofrojnë mundësinë më të gjerë të personalizimit përveç asaj që ofrohet në katalog, si për sa i përket përfundimeve estetike, ashtu edhe për sa i përket dimensioneve dhe kërkesave teknike / rregullatorë.

SELIA OPERACIONALE Autostrada Tir-Dr, km26 Kapanoni me n° Pasurie 59/80 Shijak, Durrës

Tel.fiks: +355 52706231

I realizuar nga Briciole Digitali  Web Design & Webmaster Andrea Fontana CONTROL-N

ITA