Ashensora

PRODUKTET

ML ECO ENERGY ZERO

Ashensori ML ECO ENERGY ZERO i propozuar nga Medialift është një sistem me kursim të energjisë ku fuqia e angazhuar është e reduktuar.

Furnizimi me energji elektrike është 220 V MONOFAZE me vetëm 500 W (më pak se një hekur), me një numër të garantuar rrugësh edhe në mungesë të energjisë elektrike.

LOGJIKA E FUNKSIONIMIT

Katër rastet në të cilat klienti mund të gjendet dhe logjika relative e funksionimit.

  1. LINJA PUNON DHE BATERIA ËSHTË E NGARKUAR: sistemi i mundësuar nga bateri xhel funksionon si duhet.

  2. LINJA PUNON DHE BATERIA ËSHTË E SHKARKUAR: funksionimi vazhdon me 220 V deri në rimbushje.

  3. LINJA NUK PUNON DHE BATERIA ËSHTË E NGARKUAR: funksionimi do të vazhdoj me bateri për sa here sistemi bën rrugë.

  4. LINJA NUK PUNON DHE BATERIA ËSHTË E SHKARKUARA: operacioni do të vazhdojn përmes UPS (Urgjencës).

SPECIFIKIME TEKNIKE

MOTORRI DHE FUQIA FURNIZIM KAPACITETI RRUGA AKTIVE

GEARLESS deri ne 2.8 Kw *

220 Vac Monofaze

Deri ne 480 kg

Deri ne 18 metra

SHPEJTËSI NDALESA SHËRBIME PARAPRAKTIM

0.6 ~ 1 m/s **

max 6

12

30%

* = Fuqi te ndryshme sipas shpejtesise dhe kapacitetit të kerkuar

**= Shpejtesi të ndryshme sipas fuqisë dhe rrugës aktive të kerkuar

SELIA OPERACIONALE Autostrada Tir-Dr, km26 Kapanoni me n° Pasurie 59/80 Shijak, Durrës

Tel.fiks: +355 52706231

I realizuar nga Briciole Digitali  Web Design & Webmaster Andrea Fontana CONTROL-N

ITA