Ashensora

PRODUKTET

Sistem Hidraulik me piston

Ashensoret me Sistem Hidraulik me piston janë gjithmonë zgjidhja me e mirë për banesat deri në 20 metra.

Nëse nuk keni në dispozicion një dhome makinerie dollapi i dhomës se makinës është i disponoheshim në madhësi dhe forma të ndryshme, mund të vendoset kudo dhe lejon qasje te lehte për të kryer pune mirëmbajtje me një siguri totale.

Kerkoni nje vleresim specifik.

ML Elevators Propozon zgjedhje të shumta me komponentë nga prodhues të ndryshëm ne përputhje me nevojat dhe kerkesat tuaja specifike 

PUNE TE KRYERA

SELIA OPERACIONALE Autostrada Tir-Dr, km26 Kapanoni me n° Pasurie 59/80 Shijak, Durrës

Tel.fiks: +355 52706231

I realizuar nga Briciole Digitali Web Design & Webmaster Andrea Fontana CONTROL-N 

ITA