Ashensora

PRODUKTET

SISTEM PA DHOME MAKINERIE ME KABINE TE INTEGRUAR NE PORTAL

SISTEM PA DHOME MAKINERIE ME KABINE TE INTEGRUAR NE PORTAL

MRL POWER BOX është zgjidhja me kabine të integruar në portal i dedikuar për sisteme hidraulik tradizional me Ecofluid Lift.

Është zgjidhja teknike që i lejon prodhuesit të kursejë sipërfaqen e dedikuar normalisht për dhomën e makinës, pavarësisht nëse është me tulla apo kabine tradicional.

 

MRL POWERBOX, që përmban njësinë e kontrollit dhe panelin elektrik, është ngulitur në anën mekanike të boshtit dhe është e arritshme nga personi përgjegjës direkt në kryeshkallë.

Është një zgjidhje që lejon që operacionet e mirëmbajtjes të kryhen në siguri absolute, duke zënë një hapësirë të zvogëluar në minimum

Zgjidhje me kabine te integruar ne portal

Për sistemet MRL Gearless dhe Geared është e mundur një sistem i tille me kabinë të integruar.

Kabina që strehon panelin e kontrollit dhe pajisjet për kryerjen e manovrave të emergjencës është e vendosur brenda kornizës kryesore të derës së katit kryesor.

SELIA OPERACIONALE Autostrada Tir-Dr, km26 Kapanoni me n° Pasurie 59/80 Shijak, Durrës

Tel.fiks: +355 52706231

I realizuar nga Briciole Digitali Web Design & Webmaster Andrea Fontana CONTROL-N

ITA