Ashensora

PRODUKTET

ZGJIDHJE ME PUS DHE ME HEADROOM TE ZVOGËLUAR

ML Elevators furnizon sisteme të plota me puse dhe headroom të zvogëluara të dy llojeve të ndryshme: hidraulike dhe elektrike për rinovime dhe ripërbërje.

Kompania jonë gjithashtu kujdeset për kryerjen e një analize të kujdesshme dhe të saktë të rrezikut dhe përgatit të gjitha dokumentat e nevojshme për kërkesën e doreheqjes.

SISTEME HIDRAULIKE ME PISTON TE ÇERTIFIKUARA

Kjo çertifikate është për Direktivat e ashensorave 95/16/CE PR EN 81.21

KAPACITETI SHPEJTESIA MAX RRUGA AKTIVE MAX HEADROOM MIN THELLËSIA MIN

da 240 Kg a 5000 Kg

0.63 m/sec.

24 m

2400 mm

150 mm

REFERENCA

SELIA OPERACIONALE Autostrada Tir-Dr, km26 Kapanoni me n° Pasurie 59/80 Shijak, Durrës

Tel.fiks: +355 52706231

I realizuar nga Briciole Digitali Web Design & Webmaster Andrea Fontana CONTROL-N

ITA